× Bidding has ended on this item.
Active

Ammudei ha-Avodah, Eliezer Landshuth, Berlin 1857-62

עמודי העבודה - First Edition

Listing Image
Current Price $75.00 ( ) No Reserve
Your Maximum Bid Is $0.00
$
Minimum Bid $75.00
Or
Or
Remaining Time 40 Days, 13:06:48
Virtual Judaica will bid incrementally for you up to your maximum bid. Your maximum bid is kept a secret from other users.
Your bid is a contract between you and the listing creator. If you have the highest bid you will enter into a legally binding purchase contract.
Details
 • Lot Number 52670
 • Title (English) Ammudei ha-Avodah
 • Title (Hebrew) עמודי העבודה
 • Note First Edition
 • Author Eliezer Landshuth
 • City Berlin
 • Publisher Bernstein
 • Publication Date 1857-62
 • Estimated Price - Low 300
 • Estimated Price - High 600

 • Item # 2220454
 • End Date
 • Start Date
Description

Physical Description

First edition. vi, 130, [3], 131-314, xxxiii pp. octavo 216:130 mm., usual age staining, nice margins. A very good copy bound incontemporary boards, rubbed.

 

Detail Description

First edition of this biographical and bibliographical dictionary on the paytanim (liturgical poets) by Eliezer Landshuth. Printed in two parts from 1857 to 1862, both bound here, it has facing Latin and Hebrew title pages for both parts. The first part begins with a word to the reader from Landshuth. The second part concludes with addenda. Eliezer Landshuth, (Leser, 1817–1887) was a liturgical scholar and historian. Born in Lissa (now Lezno) to poor parents, Landshuth decided to study for the rabbinate and at the age of 20 proceeded to Berlin, where he studied for some years in the yeshivah of R. Jacob Joseph Oettinger, the rabbi of Berlin. Landshuth always referred to him in terms of the greatest respect as his teacher and mentor. In 1842 he referred to himself as a candidate for the rabbinate and wrote an article, Die Verbindlichkeit des Zeremonialgesetzes fuer den juedischen Krieger (Allgemeines Archiv des Judenthums, 2 (1842), 246–75), which he published under a pseudonym. Shortly afterward, however (possibly influenced by Zunz and Geiger, with whom he was in contact), he changed his mind and with the assistance of some friends became a bookseller. He was not very successful and accepted a position as superintendent of the ancient cemetery of the Berlin Jewish community. According to the testimony of his friends, Landshuth entertained the most extreme liberal views with regard to Judaism, but there is not even a hint of them in his work. Landshuth's reputation rests mainly on his research into the Jewish liturgy, and his work has retained its value to the present day. His method was to trace the prayers, their authors, and their sources in the Talmud and midrashic literature, and he wrote three works on this subject: the prayer book Hegyon Lev, published by H. Edelman (Koenigsberg, 1845), includes a commentary by Landshuth in the form of footnotes, entitled Kunteres Berakhah, in which he attempts to establish the period during which most of the prayers were composed. The commentary already reveals a real critical faculty and serious research. His second work is a Passover Haggadah with an introduction, Maggid me-Reshit (Berlin, 1855), which follows the same method. The third is Seder Bikkur Holim, Ma'avar Yabbok ve-Sefer ha-Hayyim, a collection of prayers and meditations for the sick, the dying, and funerals (1867), with a scholarly introduction on the origin of these prayers and customs and an appendix (in some copies only) containing examples of typical tombstone inscriptions with biographical data. His research in this field and his extensive knowledge of the various liturgical rites led him to compose his most famous work, a biographical and bibliographical dictionary on the paytanim, entitled Ammudei ha-Avodah (Onomasticon Auctorum Hymnorum Hebraeorum… Vol. I, 1857; Vol. II, 1862). Although it was rendered somewhat obsolete by Zunz in his Synagogale Poesie which appeared in 1863, it contains valuable and accurate information. Possibly as a result of Zunz's work, the third volume was never published. He then devoted himself to the history of the Berlin Jewish community and published Toledot Anshei Shem u-Fe'ulatam, on the rabbis of Berlin up to 1800 (Part 1, 1884, Part 2 was not published), as well as Ateret Zevi, a biography of Hirschel Levin. Geiger in his Geschichte der Juden in Berlin made use of the material Landshuth collected without acknowledging the source. A portion of Landshuth's manuscripts passed to Dr. S. Neumann, and another to the Hochschule fuer die Wissenschaft des Judenthum. A pamphlet he wrote on the rabbis of his birthplace, Lissa, Zikkaron ba-Sefer, served as a source for many details in L. Lewin's Geschichte der Juden in Lissa (1904).

 

Hebrew Description

רשימת ראשי הפייטנים ומעט מתולדותיהם על סדר אלפא ביתא עם מספר פיוטיהם הנמצאים בספרי תפלות מנהג פולין, אשכנז, ספרד, רומא, קרפינטרץ, אלגזאייר, מהם בדפוס ומהם בכתבי ידות, ממני אליעזר ליזר בן... מאיר לאנדסהוטה... מחברת א-ב.

שערים נוספים: .>cultus Columnae< ha-aboda Amude Onomasticon auctorum hymnorum hebraeorum eorumque carminum, cum notis biographicis et bibliographicis, e fontibus excusus et mss... מפתח (רגיסטר) לחיבור זה, מאת ל' לוונשטיין: Register, von L. Loewenstein, Zeitschrift fuer hebraeischer Bibliographie, XVI, 1931, p. 65-67, 93-97, 154-164, 191-194. חוברת א: דפוס גרשון בערנשטיין, תרי"ז. VI, 130 עמ'.

חוברת ב: דפוס יוליוס זיטטענפעלד, תרכ"ב. [3], [131]-314, XXXIII עמ'. עמ' XXXIII: "הפייטנים שעליהם דברתי דרך קבע הם כמעט ד' מאות ומספר פיוטיהם ג' אלפים, חוץ מהפייטנים והפיוטים אשר באו דברי עליהם בדרך ארעי וטפל. ועוד נותרים איזה פייטנים אשר לא תמצא זכרונם בספרי... שראיתי שאיזה פיטנים ערכם גדל באיכותם עד שיעלו הדברים הנאמרים עליהם לספר שלם... ואציב גם להפייטנים הנותרים יד ושם במחברת שלישית...[לא נדפסה]". בטופס אחד של מחברת ב נדפס: ברלין, אצל הגביר אדאלף ושותפו.

 

References

BE ayin 856; EJ; Bibliography of the Hebrew Book 1470-1960 #000142254